Kochani,
Przypominamy, że w niedzielę 16 października br., ze względu na odbywający się w Cieszynie wspólny Synod luterańsko-reformowany, nabożeństwo niedzielne w naszym kościele nie odbędzie się.
Zamiast tego jesteśmy wszyscy serdecznie zaproszeni na godzinę 10.00 do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza, przy ul. Piotrkowskiej 283.

Drodzy, Siostry i Bracia,
Znów nadchodzą te najważniejsze chyba dla naszej Chrześcijańskiej refleksji święta, pamiątka tak wielu rzeczy… Dla starszych Braci w wierze są wspomnieniem łaski jakiej doświadczyli, gdy Bóg łaskawie wyprowadził ich z egipskiej niewoli, a najpierw oszczędził ich dzieci podczas plagi, w której zginęli pierworodni synowie Egipcjan. Dla nas, Chrześcijan, pascha to wspomnienie o Ostatniej Wieczerzy, gdy Pan zaprasza swój Kościół do udziału w tej niesamowitej uczcie łaski i miłosierdzia, w ofierze Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstaniu. I wreszcie jest Pascha właśnie pamiątką tego Jezusowego zmartwychwstania. Dlatego święta Wielkiej Nocy od samego
zarania stanowią jądro, rdzeń wszelkiej Chrześcijańskiej refleksji.


Folder do pobrania (.pdf)

W sobotę 5 marca odbyło się w naszym zborze Ogólne Zgromadzenie Zboru, podczas którego wybrani zostali m. in. nowi delegaci naszego zboru na Synod:

p. Wiera Rumocka oraz p. Robert Maciejczak.
Zastępcą delegata został: p. Jakub Niewiadomski

Zbór postanowił również delegować do mających nastąpić podczas najbliższego posiedzenia sesji Synodu wyborów:

ks. prob. Przemysława Semka Korozę - w wyborach radcy duchownego Konsystorza, p. Piotra Topolskiego -  w wyborach sekretarza Synodu oraz p. Jakuba Niewiadomskiego w wyborach członków Synodalnej Komisji Problemowej.

 

W sobotę 28 lutego, podczas Ogólnego Zgromadzenia Zboru wybrane zostało nowe Kolegium Kościelne w składzie:
Ilona Motylewska - prezes
Bożena Gałkiewicz
Elżbieta Jóźwiak
Elżbieta Matys
Tomasz Niewiadomski
Maja Skowrońska

oraz Komisja Rewizyjna w składzie:
Robert Maciejczak
Henryk Sztranek
Anna Topolska

Podczas OZZ przyjęty został również nowy Regulamin Zboru zawierający - w stosunku do poprzedniego - poprawki wynikające ze znowelizowanego Prawa Wewnętrznego. Tekst regulaminu do ściągnięcia poniżej:

Regulamin Parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Łodzi.pdf
Regulamin Parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Łodzi.docx
Regulamin Parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Łodzi.pages

Drogie Siostry i Drodzy Bracia,
Staramy się zaktualizować listę członków naszych zborów: łódzkiego i wrocławskiego.
W tym celu przygotowany został formularz, o którego pobranie, wypełnienie i odesłanie serdecznie prosimy. Jest on przygotowany w trzech różnych formatach. Każdy z nas powinien zatem znaleźć taką wersję, którą będzie mógł pobrać, otworzyć w swoim edytorze tekstu i wypełnić. Oczywiście można też zwyczajnie wydrukować formularz i ręcznie go wypełnić, a następnie odnieść do zboru.

W imieniu Kolegium Kościelnego z góry bardzo dziękuję za pomoc w aktualizacji listy członków zboru,
pastor Semko Koroza

Pliki do pobrania:
Format ZIP
Format PDF
Format DOCXNabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10.30W niedzielę 7 października 2012 roku, w łódzkim zborze ewangelicko-refomowanym obchodziliśmy uroczyście dwie rocznice: 110-lecie usamodzielnienia się parafii i 80-lecie poświęcenia kościoła.
Obchody rozpoczęło uroczyste nabożeństwo, podczas którego rabin Symcha Keller odśpiewał po hebrajsku Psalm 23, ks. Semko Koroza wygłosił kazanie, a zaproszeni księża z kilku kościołów wzięli udział w liturgii. Nasz parafialny chór zaśpiewał trzy pieśni, a na organach grał Marcin Armański - kantor zboru wrocławskiego.
Po nabożeństwie zgromadzeni wysłuchali historycznego wprowadzenia do dziejów zboru przygotowanego przez pana senatora Ryszarda Bonisławskiego, życzeń i pozdrowień wygłaszanych przez gości. Potem natomiast panowie Marcin Armański - organy i Sławomir Bronk - kontratenor zaprosili zgromadzonych na cudowny koncert.
Podsumowaniem całej niedzieli był wspólny posiłek w sali zborowej przygotowany przez łódzkich parafian.

Od 2003 r. istnieje możliwość odpisania 1% od podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dlaczego mamy wpłacać ten jeden procent na rzecz jakiejś organizacji? W idei tej upatruje się szansę na wzmocnienie instytucji społeczeństwa