Szanowni Państwo,
Ze względu na powodowane sytuacją epidemiologiczną obostrzenia zmuszeni jesteśmy odwołać planowany na niedzielę 19 grudnia koncert charytatywny.
Zapewniamy jednocześnie, iż będziemy starali się powrócić do tego ważnego projektu kiedy tylko będzie to możliwe.

Kolegium Kościelne
Par. Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi.

W niedzielę 19 grudnia od godz. 16.00 zapraszamy do wzięcia udziału w koncercie charytatywnym, który odbędzie się w naszym kościele (przy. ul. Radwańskiej 37 w Łodzi), z którego cały dochód przeznaczony będzie na pomoc dla ludzi, którzy utkwili w wyniku prowadzenia przez Białoruski reżim bezdusznej gry politycznej, na Polsko-Białoruskiej granicy i przebywają tam w urągających wszelkiej godności ludzkiej warunkach często znajdując się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.

W czasie koncertu wysłuchamy:

XI Koncert fortepianowy F-dur KV 413
XII koncert fortepianowy A-dur KV 414
Wolfganga Amadeusza Mozarta

Wykonawcami będą:
Hanna Holeksa - fortepian
Orkiestra Polish Camerata pod dyrekcją Marka Głowackiego

Wszelkie ofiary przeznaczone na wsparcie dla osób na granicy wpłacać będzie można bezpośrednio podczas koncertu oraz przelewać na rachunek Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi

- 24 1140 2017 0000 4402 0329 4725 -

(w tytule przelewu proszę wpisywać: „ofiara na działalność charytatywną Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi - migranci).

Drogie Siostry i Drodzy Bracia,
Właściwie już pisząc ten adres zacząłem się zastanawiać co oznaczają dziś dla nas użyte w nim słowa..?
Ile jest „siostrzeństwa” i „braterstwa” w naszym podzielonym i spolaryzowanym społeczeństwie.
Ile możemy znaleźć go w naszym podzielonym kościele?
Ile wreszcie dostrzeżemy go w naszych rodzinach - gdzie, choć relacje między nami opisujemy innymi słowami, ten rodzaj więzi zdecydowanie powinien jednak istnieć?
Jest to szczególnie istotne pytanie w kontekście czasu gdy pozwalam sobie je zadać, w kontekście Adwentu.

Więcej w folderze do pobrania

Kochani Siostry i Bracia w Chrystusie,
W odpowiedzi na prośbę Konsystorza naszego Kościoła, w oparciu o par. 19 ust. 1 Prawa Wewnętrznego KER Kolegium Kościelne zboru łódzkiego zwołuje nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie Zboru na niedzielę 30 maja br. O godz. 10.00.
Projekt porządku obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie nadzwyczajnego OZZ modlitwą - ks. Prob. Semko Koroza,
  2. Wybór Przewodniczącego/cej zgromadzenia, protokolanta oraz Komisji Skrutacyjnej,
  3. Kwestia wprowadzenia w urząd diakona KER p. Marzeny Matejki,
  4. Delegowanie przedstawiciela do Rady Diakonii,
  5. Zakończenie zgromadzenia modlitwą - Ks. Wik. Michał Koktysz.

Zakończenie nadzwyczajnego OZZ planowane jest na godzinę 10.25. Po jego zakończeniu rozpoczniemy zwyczajowo, o g. 10.30 nabożeństwo niedzielne.
Bardzo serdecznie prosimy Was o poważne potraktowanie tego zaproszenia i wzięcie udziału w zgromadzeniu.

Z życzeniem Pokoju w Chrystusie,
Za Kolegium Kościelne zboru ewangelicko-reformowanego w Łodzi,
Pastor Semko Koroza

 

Boże Narodzenie 2020 r.

Siostry i Bracia,

Narodzenie Pańskie to jeden z centralnych punktów naszego kalendarza kościelnego – jedno ze świąt, które pomagają nam przypomnieć sobie treści zbawczej wiary, wyznawanej przez nas na każdym nabożeństwie, a których możemy sobie na co dzień nie uświadamiać aż tak intensywnie. Pierwsza połowa roku kościelnego, od Adwentu do Pięćdziesiątnicy, buduje jeden łuk od wcielenia przez mękę i zmartwychwstanie Pana naszego do powołania Kościoła w darze Ducha Świętego. Święta kościelne nie są ważne tylko przez swoją oprawę i społeczne tradycje, którymi obrosły. Przypominają nam tu i teraz o tym, co najważniejsze.

Drogie Siostry i Drodzy Bracia,
Zaczął się już kolejny rok. Zaczął, a nie kończy ponieważ kalendarz kościelny nie kończy, ale rozpoczyna się Adwentem, okresem przygotowań i oczekiwania na powtórne przyjście Pana. Dobrze się składa ponieważ daje nam to asumpt do zmiany sposobu patrzenia również w innych aniżeli kalendarz sprawach.

Otaczający nas świat, w którym nazbyt często pokładamy nadzieję na stabilność i bezpieczeństwo, zupełnie tym naszym oczekiwaniom się tym razem sprzeniewierzył. Od roku siedzimy na przysłowiowej bombie jeśli chodzi o zdrowie, ale nie tylko.

Emocje związane z koniecznością ograniczeń w gromadzeniu się, wcześniej też przemieszczaniu sięgają niebezpiecznego poziomu. Starczy wspomnieć, że znacząco wzrosła liczba przypadków przemocy domowej w stosunku do lat ubiegłych.

Więcej w folderze do pobrania