Biogramy łódzkie (fragmenty słownika):
http://bit.ly/2csCXN3

Kup teraz ten słownik w wersji papierowej:
http://bit.ly/1NnrMyv

Wydawnictwo Nukowe Semper:
http://semper.pl

Księgarnia Naukowa Semper
http://semper.istore.pl

 

fryderyk jelen1888-1903 Fryderyk Jelen, administrator z Warszawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wladyslaw semadeni1903-1905 Władysław Semadeni, administrator z Żychlina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stefan skierski1905-1910 Stefan Skierski, administrator z Warszawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tomasz tosio21910-1918 Tomasz Tosio, administrator z Serejów (Litwa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

stefan skierski1918-1922 Stefan Skierski, administrator z Warszawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ludwik zaunar1922-1936 Ludwik Zaunar, pierwszy pastor na miejscu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jerzy jelen1936-1941 Jerzy Jelen, wywieziony do Dachau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1941-1945 kościół zamknięty

 

emil jelinek1945 Emil Jelinek, wyjechał do Czechosłowacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kaziemirz ostachiewicz1945-1949 Kazimierz Ostachiewicz, repatriant z Wilna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaroslaw niewieczerzal1949-1972 Jarosław Niewieczerzał

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972-1974 Zdzisław Tranda

 


jerzy stahl1974-1989, 1992-1995 Jerzy Stahl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989-1991 Roman Lipiński

 


marek izdebski1991-1992 Marek Izdebski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1996 Semko Koroza